Skip to content

Disclaimer

DISCLAIMER

Cool HairStyle, gevestigd aan de Van Der Hartstraat 12, 5622 GK te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81132441

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Cool HairStyle

E: info@cool-hairstyle.nl
T: 06-22664768

Gerelateerde informatie:

Algemene voorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacystatement

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Cool HairStyle en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website cool-hairstyle.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Cool HairStyle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE & INFORMATIE

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Cool HairStyle.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cool HairStyle het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Cool HairStyle bevindt of via de link naar de website van Cool HairStyle wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Cool HairStyle staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Cool HairStyle is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Cool HairStyle van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Cool HairStyle heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy

Cool HairStyle verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

 Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Cool HairStyle op via het contactformulier.

Cool HairStyle, versie januari 2021